Wie ben ik?

Bianca Boels is de logopedist en praktijkhoudster. Zij is in maart 2004 afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Aansluitend werkte zij met kinderen en volwassenen als logopedist in diverse vrijgevestigde praktijken.

Haar differentiaties voor advies, onderzoek, diagnostiek en behandeling liggen op het gebied van:

 • eet- en drinkproblemen bij 0-4 jarigen (prelogopedie)
 • stemproblemen bij kinderen en volwassenen
 • Manuele Facilitatie van de Larynx
 • slikstoornissen (dysfagie) bij volwassenen
 • lees- en spellingsproblemen (waaronder dyslexie)
 • Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT); het herstellen van een verstoord evenwicht in de spieren in en om de mond ten gevolgd van afwijkend mondgedrag
 • ernstige spraak- en taalproblemen bij jonge kinderen (o.a. met PROMPT)
 • Nederlands met Gebaren (NmG)
 • totale communicatie bij aandoeningen en syndromen zoals autisme, PDD-NOS, AD(H)D, Downsyndroom etc.
 • Leespraat
 • hoestklachten
 • COPD
 • dysartrie
 • “Ik leer leren”-trainer
 • “Ik leer anders”-coach
 • kind- en jongerencoach
 • sprekerscoach
 • theaterlogopedie

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de vrijwillige kwaliteitstoets.

Bianca is ingeschreven  in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 19907566091 en zij werkt mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Daarnaast is zij lid van diverse kwaliteitskringen. Ook volgt zij zeer regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten op het gebied van logopedie en coaching.