Tarieven

De tarieven 2019

Spreekhoek heeft bewust gekozen om vanaf 01/01/2019 geen enkel contract meer te sluiten met een zorgverzekeraar omdat wij voor het geboden tarief niet de optimale en kwalitatieve zorg kunnen leveren die u verdient en de administratieve last veel te hoog is. Afhankelijk van uw soort verzekering is het mogelijk dat u een deel van de behandeling zelf dient te betalen. Wat u precies moet bijbetalen is afhankelijk van uw verzekering. Met een zuivere restitutiepolis kunt u bij alle ongecontracteerde zorgverleners terecht en heeft u recht op volledige vergoeding.

Niet nagekomen afspraak

Het tarief voor een niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraak (binnen 24 uur voor de afspraak) bedraagt in 2019 € 47,50. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.