Kwaliteit

Kwaliteitstoets logopedie behaald: 100% conform

23-12-2016 – Als een van de eerste solopraktijken in Nederland heeft Spreekhoek de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald. De toets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie. De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie geeft inzicht over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord.  Bianca Boels heeft besloten de Kwaliteitstoets Logopedie vrijwillig aan te gaan. “Wij willen als logopediepraktijk graag weten op welk niveau de praktijk staat, het behalen van de Kwaliteitstoets is een belangrijke bevestiging van de hoge kwaliteitsnormen die wij hanteren”.

De Kwaliteitstoets Logopedie bestaat uit 3 onderdelen:

  • Deel 1: Methodisch Logopedisch Handelen (dossiertoets)
  • Deel 2: NVLF Richtlijn
  • Deel 3: Organisatie van de praktijk (organisatie, privacy & veiligheid)

Op alle drie de onderdelen is Spreekhoek positief beoordeeld. Klik hier voor het behaalde KIWA certificaat.

Artikel uit Hooglander Courant

Spreekhoek in Hoogland nu officieel PLUS-praktijk Hoogland – Spreekhoek heeft op 23 december 2016 de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald. Spreekhoek haalde de audit, uitgevoerd door KIWA, met vlag en wimpel. “Ik werk er hard aan om dag in dag uit logopedische topzorg te leveren. Ik ben dan ook erg blij dat dit nu beloond is en dat Spreekhoek zich nu PLUS-praktijk mag noemen.”, aldus Bianca Boels, de trotse praktijkhouder. Een PLUS-praktijk heeft de hoogste status die verzekeraars aan logopediepraktijken geven. Zij onderscheiden zich niet alleen door te voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar door een stap verder te gaan. Bij de kwaliteitseisen gaat het onder andere om de deskundigheid van de logopedist, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van klachten. Andere voordelen zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Logopedie van 0 tot 120 jaar “Ik ben er voor iedereen van 0 tot 120 jaar, zeg ik altijd. Ik help zuigelingen en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, kinderen op de basisschool en voortgezet onderwijs met spraak- of taalproblemen of afwijkende mondgewoonten die de stand van het gebit negatief beïnvloeden, (jong) volwassenen met stemproblemen, maar ook ouderen die, na een CVA of als gevolg van de ziekte van Parkinson, moeite hebben met slikken en de spraak.”, aldus Boels. Naast de reguliere logopedie kun je bij Spreekhoek ook terecht voor kind- en jongerencoaching, sprekerscoaching (presenatietraining) en theaterlogopedie.

Bezig & Babbels

In het verlengde van logopedie biedt Spreekhoek ook “Bezig en Babbels”. Om tot een goede communicatie zonder blokkades te komen is het van belang om je op je gemakt, en dus ontspannen, te voelen. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bianca Boels heeft zich daarom naast haar vak als logopedist gespecialiseerd in het geven van kindermassage en geeft zij creatieve theekransjes onder de naam “Bezig & Babbels”. Middels kindermassage, lichamelijke ontspanning, kunnen de kinderen een stap in de goede richting gaan zetten. De creatieve theekransjes hebben meer een coachend effect; kinderen geven elkaar vanzelf advies wanneer er, tussen het knutselen door, een “probleem” op tafel komt.

5-jarig bestaan In november jl. vierde Spreekhoek.nl haar 5-jarig bestaan in Hoogland! Deze 5 jaar kwaliteit, innovatie en ondernemerschap in de zorg is niet ongemerkt voorbij gegaan. Zo was er een kleurwedstrijd en een actie met uitgedeelde flessen “Spraakwater”. De prijswinnaars zijn inmiddels bekend gemaakt.

Aanmelden? Spreekhoek heeft géén wachtlijst. U kunt zich aanmelden via de website www.spreekhoek. nl of via e-mail administratie@spreekhoek.nl.

U vindt Spreekhoek op de hoek van de Zevenhuizerstraat in Hoogland. De praktijkingang is aan de Plataanweg.